mr. Vanessa Enters - specialist verbintenissenrecht

(contractenrecht en onrechtmatige daad)

Vanessa Enters: veelzijdig en breed opgeleid 

Vanessa Enters studeerde rechten in zowel Frankrijk, Engeland als Nederland. Ze spreekt vloeiend Frans en Engels en is gespecialiseerd in verbintenissenrecht (contractenrecht, onrechtmatige daad). Ze weet ook veel over de AVG (privacywet). Ze staat particulieren en MKB bij.

Als specialist verbintenissenrecht vervult ze een dubbele rol: ze staat mensen en bedrijven bij die juridische problemen hebben en probeert ook problemen te voorkomen door goede contracten op te stellen en te beoordelen.

Vanessa Enters: een scherpe en bevlogen advocaat

 

Vanessa Enters is een gepassioneerde en creatieve advocaat die graag opkomt tegen onrecht. Ze luistert goed en is betrokken. Ze zoekt net zo lang door totdat ze iets gevonden heeft wat haar cliënt kan helpen. Ze is praktisch ingesteld. Ze zal altijd proberen te bereiken wat het beste is voor haar cliënt. Ze laat zich niet intimideren door grote ondernemingen of overheden als wederpartij.

 

 • Houdt een huurder zich niet aan de afspraken of wil de verhuurder u uit uw woning zetten?

 • Wilt u uw afspraken goed op papier hebben, of een goede standaardovereenkomst?

 • Klaagt een opdrachtgever over uw geleverde werk of vindt u juist dat een aannemer zijn werk niet goed heeft gedaan?

 • Blijkt uw gekochte auto of woning gebreken te hebben?

 • Heeft iemand uw foto’s zonder toestemming gebruikt?

 • Betaalt iemand een lening niet terug?

 • Is er ruzie over de afwikkeling van een erfenis?

 

Voor al deze zaken kunt u terecht bij mr. Vanessa Enters.

Specialist in particuliere en commerciële contracten

Vanessa Enters is ook goed in het opstellen en beoordelen van contracten en algemene voorwaarden. Vóór haar tijd als advocaat was ze bij een internationale bank verantwoordelijk voor het opstellen van grote commerciële contracten en algemene voorwaarden voor corporate cliënten. Ze is niet bang om complexe materie om te zetten in klare taal.

 

U kunt bij Vanessa Enters terecht:

 • voor juridische adviezen

 • voor het doen van een voorstel of het laten vastleggen van gemaakte afspraken

 • voor het opstellen en/of beoordelen van contracten, algemene voorwaarden en reglementen

 • als een wederpartij zijn of haar afspraken niet nakomt

 • als u een brief hebt gekregen waarin wordt gedreigd met extra kosten of een procedure als u iets niet doet of betaalt

 • als u een dagvaarding hebt ontvangen

 

Vanessa Enters over zichzelf:

‘Ik denk snel en out of the box. Ik wil alles begrijpen als ik een dossier heb. Dat is soms best vermoeiend voor mezelf, maar wel goed voor de cliënt, denk ik. Wanneer ik een contract maak, moet de cliënt zo goed mogelijk ingedekt zijn en de tekst voor alle partijen helder zijn. Je wilt niet weten hoeveel ellende er ontstaat vanwege slecht of vaag opgestelde contracten. Ook denk ik vaak aan dingen waar de cliënt zelf nog niet aan gedacht heeft maar die wel relevant zijn voor hem of haar’.  

 

Naast advocaat zijn zet Vanessa Enters zich in voor onder andere Amnesty International. Verder heeft zij veel op culinair gebied geschreven, waaronder een aantal kookboeken.

 

Maak kennis met Vanessa Enters

  

Benieuwd geworden? Neem dan nu ter kennismaking contact op met  Vanessa Enters: 070-302 40 30 (ma - vr 09.00 - 17.15 uur)

 

 

Me. Enters, avocat Néerlandais Francophone

Me. Enters est avocat à la cour aux Pays Bas, mais elle a également une Maîtrise en droit civil et commercial Français ainsi qu’une Magistère en droit des affaires Français. Elle est bilingue. Si vous avez besoin d’un avocat Néerlandais qui communique avec vous ou avec des tiers en Français, n’hésitez pas à la contacter.  

Me. Enters est une avocate passionné et créative. Elle est pratique et agit dans l’intérêt de son client. Elle ne se laisse pas facilement intimider par son adversaire.

Elle vous assistera volontiers :

 • Pour des consultations juridiques

 • Pour rédiger des accords ou des propositions

 • Pour rédiger ou juger des contrats, conditions générales ou règlements

 • si votre adversaire néglige un accord

 • si vous veut vous obliger de faire quelque chose que vous n’est pas tenu de faire

 • si vous avez obtenu une lettre dans laquelle on vous menace avec des frais/pénalités ou une procédure si vous ne faites ou payez pas quelque chose

 • Si vous avez reçu une assignation en justice

Me. Enters sur soi-même :

‘Je pense vite et j’ai une grande créativité. Je veux tout comprendre de mes dossiers. C’est parfois fatiguant pour moi-même, mais bon pour le client, enfin je pense. Par exemple, quand je rédige un contrat, il doit protéger mon client maximalement et le contenu doit être clair et sans ambiguïtés. Vous ne savez pas combien de problèmes naissent a cause de contrats mal rédigés. Je pense souvent à des choses à lesquelles le client n’a pas encore du tout réfléchi mais qui sont super importants pour lui ou elle’.