voor ondernemers

statutaire bestuurders

Benoeming en ontslag van statutaire bestuurders kan gepaard gaan met allerlei valkuilen, vaak van procedurele aard. Wat moet in de arbeidsovereenkomst komen te staan? Moet rekening gehouden worden met bijzondere wettelijke bepalingen (denk aan: Wet normering topinkomens)? Welke opzegtermijn? Is de benoeming goed geregeld? Hoe kan de statutair directeur worden ontslagen? Wat betekent dat financieel?

Kortman Advocaten heeft de gespecialiseerde kennis en ervaring om u bij deze trajecten te begeleiden: als werkgever en als statutair bestuurder.