voor ondernemers

medezeggenschapsrecht (ondernemingsraden)

Belangrijke besluiten binnen een onderneming kunnen pas genomen worden als een ondernemingsraad erover heeft geadviseerd of ermee heeft ingestemd.

Ondernemingsraadtrajecten zijn van nature strategisch: moet wel instemming of advies worden gevraagd? Wat zijn de gevolgen als een advies niet wordt opgevolgd of instemming niet wordt gegeven? Kortman Advocaten heeft de kennis en ervaring in huis om ondernemers of ondernemingsraden te begeleiden in deze trajecten.