Werknemer of ZZP'er: Oh, oh, Deliveroo

Het was een uitspraak waar met belangstelling naar werd uitgekeken: waren de bezorgers van Deliveroo nou eigenlijk werknemers of zelfstandig ondernemers (ZZP'ers)? Eind juli 2018 kwam het – naar nu blijkt – eerste oordeel: het waren toch echt zelfstandig ondernemers. Immers, de bezorgers tekenden een partnerovereenkomst met Deliveroo die ze veel vrijheid beloofde in doen en laten. Maar dan is het 15 januari 2019.

 

Een spannende dag voor Deliveroo want op deze dag wijst de kantonrechter Amsterdam (zelfde kantongerecht als in de juli 2018 uitspraak maar een andere rechter) twee vonnissen over Deliveroo:

  • een over de vraag of echt wel sprake is van een overeenkomst van opdracht (ZZP'ers!) of toch een arbeidsovereenkomst (werknemers!) 

  • de ander over de vraag of de bezorgdiensten vallen onder de reikwijdte van de cao voor het beroepsvervoer over de weg en de verhuur van mobiele kranen (inderdaad, u leest het goed). 

Overeenkomst van opdracht of toch een arbeidsovereenkomst…?

De kantonrechter ziet zich gesteld voor de vraag of de wijziging van arbeidsovereenkomst naar overeenkomst van opdracht leidt tot een wijziging van de elementen van de arbeidsovereenkomst en dan eigenlijk de gezagsverhouding. Na een toetsing van enkele onderdelen concludeert de kantonrechter dat de vrijheid die Deliveroo propageert en in de partnerovereenkomst is vastgelegd eigenlijk niet wordt waargemaakt.

 

Hierdoor kan de kantonrechter niet anders dan concluderen dat de bezorgers nog steeds werkzaam zijn op grond van een arbeidsovereenkomst…. Balen voor Deliveroo die al heeft aangegeven in hoger beroep te gaan. Het laatste woord is er dus nog niet over gezegd. Afwachten dus…. Voorlopig zijn de bezorgers van Deliveroo dus gewoon werknemers en geen ZZP'ers.

 

Is de cao beroepsvervoer over de weg en verhuur van mobiele kranen van toepassing?

Dit was het tweede vonnis van 15 januari 2019. En ook dit vonnis leidt niet tot blije gezichten bij Deliveroo. De kantonrechter toetst de werkzaamheden aan de werkingssfeer bepaling die in de cao is opgenomen. En dat is een vrij letterlijke toets. De kantonrechter vinkt namelijk alles gewoon af en, het zal u wellicht verbazen, het vervoeren van maaltijden per fiets voldoet aan de eisen van de cao. Tja, en dan mag je als Deliveroo aftikken, omdat er over een aantal jaren (vanaf 2015) moet worden nabetaald. Maar ook hier is het laatste woord nog niet over gezegd omdat Deliveroo ook hiertegen in hoger beroep gaat.

 

Conclusie: wat betekent dit voor voor u?

Nu heeft u een pizzeria of snackbar, u bezorgt uw eten en heeft enkele bezorgers in dienst om de bestellingen te bezorgen. Moet u zich nu zorgen maken? Ik verwacht dat de soep niet zo heet wordt gegeten. Dat is een fundamenteel verschil met het model van Deliveroo. Deliveroo brengt restaurants (die geen eigen bezorgers hebben) en klanten bij elkaar en zorgt dat de bestellingen die via Deliveroo lopen (en waar het restaurant voor betaald) worden bezorgd. Naast het platform waarmee de bestellingen worden afgehandeld, is de bezorging ook een onderdeel van de service en de bezorgers werken voor Deliveroo en niet voor het restaurant (of de pizzeria of snackbar). Als de bezorgers bij u in dienst zijn, dan werken zij voor u.

 

Zijn uw bezorgers ZZP'ers?

Als u in uw bedrijf met bezorgers werkt en ze als ZZP'er heeft ingehuurd, kunnen deze uitspraken grote financiële gevolgen voor u hebben. Neem geen onnodig risico en neem gerust contact op met Kortman advocaten om uw situatie te bespreken: 070-302 40 30.