Indexering alimentatie 2019

Wat houdt indexering van de alimentatie in?

De hoogte van de kinder- en partneralimentatie wordt jaarlijks geïndexeerd. Dit betekent dat de te betalen alimentatie verhoogd wordt met een bepaald percentage. De verhoging wordt ieder jaar door de overheid vastgesteld en gepubliceerd in het Staatscourant. 

 

Welk indexeringspercentage geldt voor 2019?


Het percentage waarmee de alimentatie met ingang van 1 januari 2019 wordt verhoogd, is vastgesteld op 2%. De verhoging treedt volgens de wet automatisch in en geldt voor zowel de kinderalimentatie als de partneralimentatie, ongeacht of deze door de rechter is vastgesteld of gezamenlijk tussen beide ex-partners is overeengekomen. 

 

Hoe bereken ik het geïndexeerde alimentatiebedrag?


Stel dat u in 2018 een alimentatiebijdrage betaalde/ontving van € 200 per maand. De wettelijke indexering per 1 januari 2019 is 2%. Het alimentatiebedrag dat u per 1 januari 2019 dient te betalen/ontvangen bedraagt dus (€ 200 / 100) x 102 =  € 204 per maand. 

 

Mag ik afwijken van de wettelijke indexering alimentatie? 


Het is mogelijk om in onderling overleg van de wettelijke indexering af te wijken. Dit kan bijvoorbeeld bij de echtscheiding in het echtscheidingsconvenant worden afgesproken of op een later moment. Partijen kunnen er ook voor kiezen om de indexering tijdelijk uit te sluiten of een alternatieve wijze van indexeren overeen te komen. Als dit niet uitrukkelijk is afgesproken, dan vindt de wettelijke indexering plaats. 

 

Vragen over de indexering van de alimentatie?


Mocht u nog vragen hebben over de indexering van de kinder- of partneralimentatie, neem dan gerust contact op met ons kantoor. Kortman Advocaten staat klaar om uw vragen te beantwoorden: 070-302 40 30
 

Mr. J.D. Bakker