Geld lenen: zorg voor een goede overeenkomst!

 

Helaas kom ik het maar al te vaak tegen: een geldlening die mis loopt. Iemand heeft geld geleend aan een familielid of vriend en krijgt zijn geld niet terug. Er was geen bewijs van een lening, alleen een mondelinge overeenkomst, of wel iets op schrift, maar net onduidelijk of onvolledig. Of erfgenamen twisten over door hun overleden ouders overgemaakte bedragen: was het nou een schenking of een lening? 

 

Nog lastiger wordt het binnen een relatie: als de ene partner geld overmaakt op de rekening van de ander: is het een lening, een gift, terugbetaling van uitgaven gedaan door de ander of was het voor de gezamenlijke uitgaven? Zeker als de relatie over is, kun je vaak fluiten naar je centen, want je ex zal niet gauw bereid zijn te erkennen dat hij of zij geld van jou heeft geleend.

 

Geld lenen, waar moet je op letten?

 

  • Zorg ervoor dat er iets op schrift staat. 

 

Als je een paar honderd euro uitleent, zul je het waarschijnlijk raar vinden om een contract aan te gaan. Maar je kunt best iets over de mail of via whats app erover zeggen. Zorg er ten minste voor dat je het bedrag overmaakt via je bankrekening met als omschrijving ‘lening ten behoeve van…’. Gaat het om een hoger bedrag, dan is een geldleenovereenkomst echt belangrijk.

  • Spreek af dat er rente moet worden betaald. 

Als jij geld uitleent, kost dat jou geld. Is het geen bedrag dat naar verwachting binnen een maandje wordt terugbetaald, spreek dan een rente af. Ondanks dat de spaarrente tegenwoordig erg laag is, het betekent dat jij als uitlener dat geld niet kunt gebruiken. Als jij op jouw beurt geld zou moeten lenen bij een bank, kost het jou dus ook geld.  Je kunt een vast percentage afspreken in je geldleningsovereenkomst, of – als de lening voor een lange termijn van meerdere jaren is bedoeld – je spreekt af dat de wettelijke rente moet worden betaald, eventueel met nog een paar procent er boven op.

  • Spreek een duidelijke termijn af waarbinnen de lener moet terugbetalen.

Als uitlener wil je graag je geleende geld op een gegeven moment weer terug hebben. Maak daarover goede afspraken, met een einddatum van de lening. Je kunt ook een ‘trapsgewijze’ termijn afspreken, bijvoorbeeld: ‘zodra de lener zijn huis heeft verkocht en de levering heeft plaatsgevonden, maar in ieder geval uiterlijk op 1 januari 2021’.

 

  • Wordt er in termijnen terugbetaald? Leg de betalingstermijnen dan ook vast.


Als je een groot bedrag (uit)leent, kun je afspreken dat er in termijnen moet worden terugbetaald. Dat is verstandig, want zo houd je een beetje grip op de lening en wordt je risico in de loop der tijden steeds kleiner. Leg de termijnen vast in je contract. Zet erbij dat er bijvoorbeeld maandelijks een bepaald bedrag moet worden betaald, en dat dit bedrag uiterlijk op de 1e van de maand moet zijn bijgeschreven op de rekening van de uitlener. 

 

  • Worden de afspraken niet nagekomen? Wacht niet te lang met actie.


Een valkuil die ik vaak tegenkom, is dat de uitlener te lang wacht met de ingebrekestelling van de lener. Mondeling worden (loze) beloftes gedaan, er wordt af en toe een beetje als zoethoudertje betaald en voor je het weet, met een beetje pech, is je vordering opeens verjaard en heb je eenvoudigweg geen recht meer om je volledige bedrag terug te krijgen. 

Geldleenovereenkomst opstellen: advocaat nodig?

 

Als je een aanzienlijk bedrag uitleent, is het verstandig om een advocaat te vragen om een contract op te stellen. Samen met de advocaat kun je bepalen op welke voorwaarden je wilt lenen en hoe en wanneer je (eventueel vervroegd) je geld wilt terugkrijgen. Je advocaat legt alles in duidelijke taal goed vast in een op maat gemaakte geldleenovereenkomst. Dit kost niet veel tijd en dus ook niet veel geld. Je kunt zelfs afspreken dat de lener de kosten hiervoor moet betalen. Als de ander zich niet aan de afspraken houdt, kun je gemakkelijk terugvallen op schriftelijk bewijs. Wij helpen u graag.

 

Betaalt degene aan wie je geld hebt geleend niet terug ondanks je verzoeken daartoe?

 

Dan is het helemaal verstandig om een advocaat in de arm te nemen. Ook dan bent u bij Kortman Advocaten aan het juiste adres, zelfs als u onverhoopt geen overeenkomst hebt opgesteld, of dat uw overeenkomst niet duidelijk is. Velen gingen u al voor, we hebben hier ervaring mee en helpen u graag. Neem contact met ons op: 070-302 40 30.
 

Mr V.A.D. Enters LLM - contractenspecialist