voor ondernemers

contracten en aansprakelijkheidsrecht

Contractenrecht en incasso’s  

Kortman advocaten begeleidt en ondersteunt u bij het onderhandelen, opstellen of beoordelen van contracten en/of algemene voorwaarden. Wij brengen de risico’s in kaart en adviseren u hoe deze risico’s te beheersen zijn.

Wanneer uw contractspartij zijn contractuele verplichtingen niet nakomt, dan kan Kortman advocaten u ook hierbij ondersteunen. Dat varieert van het incasseren van de verschuldigde geldbedragen, het vorderen van nakoming op straffe van een dwangsom tot aan het vorderen van (aanvullende) schadevergoedingen.

 

Aansprakelijkheidsrecht

Kortman advocaten begeleidt en ondersteunt u als u als ondernemer aansprakelijk wordt gesteld. Dat kan bijvoorbeeld door een contractspartij, door een werknemer die een bedrijfsongeval heeft opgelopen, of de curator wanneer de rechtspersoon waar u bestuurder van bent failleert en de curator u aansprakelijk stelt. Wij brengen de risico’s in kaart en adviseren u hoe deze risico’s te beheersen zijn.